tisdag 21 augusti 2012

Mitt namn är Paul Waern.

Jag bor sedan många år i Mullsjö och jag arbetar som verksamhetsansvarig på Distansbibelskolan ICBI, som är en del av Svensk Pingstmission.
ICBI har partners och verksamhet över stora delar av världen och i mitt arbetet reser jag en hel del och besöker våra samarbetspartners i de olika länderna.

På denna resedagbok kommer jag att skildra en del av de uppleverlser jag gör vid dessa resor.
Förutom att jag hoppas att du ska tycka min resedagbok är intressant, så har jag förhoppningen att du också ska be för mig och för ICBI.

Paul Waern
direktor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar